Využíváme to, že každý segment má odlišný peak. Vďaka tomu potom dokážeme optimalizovať jednotlivé doručovacie trasy tak, aby boli maximálne efektívne.