Budeme upevňovať svoju pozíciu experta na poslednú míľu. Chceme zavádzať nové služby a zvyšovať kvalitu tých súčasných, rozširovať svoje možnosti (napr. prepravy nadrozmerných zásielok) aj pole pôsobnosti a posúvať technológiu smerom k maximálnej efektivite a udržateľnosti.