Náš data-driven prístup aj kvalita služieb zostávajú bez zmeny. Stále budeme expertom na poslednú míľu. Chceme byť čo najlepším partnerom pre našich B2B klientov, preto sa maximálne zameriame na zlepšovanie všetkých našich last-mile delivery služieb. Prostredníctvom inteligentných technologických riešení a data-driven prístupu budeme naďalej upevňovať svoju pozíciu experta na poslednú míľu.