Našou víziou je udržateľná logistika. Všetky vozidlá DoDo preto jazdia na CNG pohon, ktorý má minimálne emisie. Moderné technológie nám navyše pomáhajú v tom, aby autá jazdili plne vyťažené a po trase doručili viac zásielok pre rôznych klientov.