Na základe získaných dát máme real-time prehľad o efektivite prevádzky. Prostredníctvom API majú rovnaké informácie k dispozícii aj naši partneri.