Rozvážame nákupy pre Tesco, vstupujeme do Poľska a na Slovensko