Začiatok spolupráce s prvými B2B partnermi vrátane KFC