​Naše 3E udržateľného prístupu

Doručovanie v rámci poslednej míle vyprodukuje v rámci celého logistického reťazca najviac emisií. Doprava v zaplnených uliciach tak negatívne ovplyvňuje nielen mesto samotné, ale tiež životné prostredie. Kvôli zväčšujúcemu sa počtu doručovaných zásielok sa navyše do roku 2030 očakáva nárast oxidu uhličitého v husto osídlených oblastiach až o 32 %. To si v DODO veľmi dobre uvedomujeme, a preto udržateľnosť premietame do všetkého, čo ako firma robíme. Náš prístup k udržateľnosti definujeme prostredníctvom 3E.​

Efektivita

Efektivita

Pomocou technológií a dát sa usilujeme o maximálnu efektivitu. Našim cieľom je optimálny počet vozidiel v uliciach a ich stopercentná utilizácia.

Elasticita

Elasticita

Vďaka agilnému škálovaniu a instantnej logistike dokážeme všetky logistické kapacity pružne prispôsobovať akýmkoľvek podmienkam.

Ekológia

Ekológia

Pomocou inteligentnej logistiky orientovanej na Big Data dokážeme uľahčiť mestskej doprave. Vďaka alternatívnym pohonom šetríme životné prostredie.

Efektivita

Aby sme minimalizovali dopad logistiky poslednej míle na stav dopravy v mestách a životné prostredie, zakladáme si na maximálnej efektivite. Snažíme sa maximálne využívať kapacitu našej flotily a optimálne plánovať trasy. Každý segment, ktorý obsluhujeme dosahuje svoje doručovacie peaky v iné hodiny. Zákazníci skrátka objednávajú potraviny, jedlo z reštaurácie alebo napríklad spotrebnú elektroniku v úplne odlišných časoch.

Tieto časy je však náš systém schopný vybalancovať a jednotlivé peaky tak zlúčiť do jednej trasy. Vďaka tomu je v prevádzke menej vozidiel, ktoré by negatívne ovplyvňovali životné prostredie alebo zaťažovali mestskú dopravu.

Efektivita

Zónová logistika

K maximálnej efektivite nám pomáha zónová logistika. V rámci tohto prístupu koncentrujeme zákazky naprieč jednotlivými segmentmi do mikrozón po mestách, ktoré sa potom darí ekologicky a efektívne obslúžiť s výrazne nižším počtom vozidiel a najazdených kilometrov. V danej zóne navyše môžeme využívať napríklad elektrické nákladné bicykle, ktoré si zásielky prevezmú v centre danej zóny a rozvezú ju bezemisne. Takým prekladiskom môžu byť napríklad mestské cyklodepá.

Zónová logistika

​​Elasticita

Našim ďalším pilierom je flexibilný prístup k doprave. Vďaka vlastnej flotile vozidiel využívame tiež našich franšízových partnerov a dopravu tretích strán. Vďaka tomu dokážeme veľmi pružne reagovať na meniaci sa dopyt a to takmer instantne.

Ekológia

Kombináciou maximálnej efektivity a elasticity dokážeme byť ekologickí a ohľaduplní k mestskej doprave a životnému prostrediu. Nikdy v uliciach nemáme viac vozidiel, než je nevyhnutne nutné.

Snažíme sa k nášmu okoliu správať maximálne ohľaduplne, a tak 80 % našich vozidiel jazdí na CNG. Okrem toho pilotujeme a skúmame alternatívne spôsoby doručovania. Okrem elektrických automobilov rozvážame tiež na elektrických cargo bicykloch alebo elektro skútroch. Našim cieľom je byť do roku 2025 uhlíkovo neutrálni.

O logistike radi píšeme

Inšpirujte sa niektorými novými trendmi v logistike na našom blogu.

Viac info

Technológia Gaia

Spoznajte ako funguje naša technológia Gaia, ktorá riadi všetky naše operácie.

Viac info