22/04/2024

Ako na mestskú logistiku, ktorá bude ohľaduplnejšia voči životnému prostrediu 

DODO udržateľná mestská logistika

Bratislava, 22. apríl 2024: Znižovanie dopadu logistiky na životné prostredie sa stáva stále naliehavejšou otázkou, najmä vzhľadom na predpokladaný 30-percentný nárast emisií do roku 2030, ktorý predpovedá Svetové ekonomické fórum. Prispieva k tomu aj dopyt po doručovaní tovaru domov, ktorý sa zvyšuje najmä vo veľkých mestách. Technologicko-logistická spoločnosť DODO prichádza s riešeniami, ktoré môžu prispieť k pozitívnej zmene.

Nakupovanie potravín môže byť udržateľnejšie

Z hľadiska vplyvu na životné prostredie a premávku v meste je preprava tovaru z obchodu alebo skladu k zákazníkovi najnáročnejšou časťou logistického reťazca. To je fakt, ktorý sa v dohľadnej dobe nezmení. Donáška potravín, ktorá sa na prvý pohľad môže zdať ako výstrelok v dnešnej pretechnizovanej dobe, môže byť v skutočnosti jedným zo spôsobov, ako žiť v mestách udržateľnejšie. 

Uveďme si jednoduchý príklad. Bežná rodina, ktorá jazdí na nákup raz za týždeň v priemerne starom aute prejde vzdialenosť 10 kilometrov s priemernými emisiami 150 g na kilometer, čo predstavuje 1,5 kilogramu oxidu uhličitého na jeden nákup. Vďaka maximálnemu využitiu každého vozidla dokáže priemerný kuriér pri rozvoze potravín na jednej trase, ktorá má dĺžku 130 kilometrov, obslúžiť až 30 zákazníkov. Namiesto 30 individuálnych zákazníkov vo vlastných vozidlách tak mestom prejde iba jedno jediné, ktoré spĺňa najnovšie emisné štandardy a množstvo CO2 vypusteného do ovzdušia tak klesne o viac ako 60 %.  

Pri analýze dopadu na životné prostredie pri doručovaní domov je dôležité brať do úvahy aj obalové materiály. Priemerná nákupná cesta zahŕňa 8 – 10 plastových tašiek. Znížiť uhlíkovú stopu je možné prostredníctvom ich recyklácie alebo využívaním ekologických obalov.

Technologické inovácie môžu zlepšiť kvalitu života v mestách 

Technológie a umelá inteligencia hrajú kľúčovú rolu v udržateľnosti pri doručovaní tovaru v mestách. Prieskum, ktorý logistická spoločnosť DODO realizovala na Slovensku, poukazuje na to, že viac ako 27 % respondentov pri objednávaní tovaru zvažuje ekologické spôsoby doručenia. Logistické spoločnosti by mali čo najviac využívať kratšie a rýchlejšie trasy, optimalizovať využitie svojich vozových parkov a rozširovať flotilu o vozidlá na alternatívne palivá. V súlade s tým spoločnosť DODO neustále zvyšuje počet vozidiel na CNG a elektrinu vrátane hybridných áut, bicyklov a skútrov. 

Okrem optimalizácie trás sa spoločnosť DODO snaží zlepšovať doručovanie tovaru prostredníctvom vlastného modelu predpovedania objednávok založeného na umelej inteligencii, ktorý prispieva aj k udržateľnejšej prevádzke. Vďaka algoritmu na predikciu objednávok, ktorý dokáže predpovedať počet objednávok 14 dní vopred, dokáže logistická spoločnosť DODO lepšie plánovať potrebné množstvo kuriérov a vozidiel. Aktuálny model vykazuje chybovosť približne 10 % a v najvyťaženejších pobočkách klientov dokonca len okolo 6 %.

Vďaka zónovej logistike nejazdia kuriéri naprázdno 

V snahe urýchliť a zefektívniť proces doručovania zásielok v mestských oblastiach sa rozvíja nový koncept – zónová logistika. Je to systém účinného zdieľania zdrojov, vďaka ktorému je možné maximálne využiť kapacitu a potenciál dopravných prostriedkov.  

Zónová logistika je založená na princípe zdieľania vozidiel a objednávok v určitom mestskom území s cieľom čo najviac využiť dopravné prostriedky a skrátiť cestu tovaru k zákazníkom. Tento koncept mestskej logistiky rieši viacero problémov súčasne vrátane preťaženia komunikácií, tvorbu emisií spôsobených dopravou a vysokých nákladov na doručenie. 

Kuriéri, ktorí operujú v rámci vytvorených zón, využívajú rôzne typy dopravných prostriedkov vrátane tých na alternatívny pohon, ako elektrické skútre, kolobežky či bicykle. Spoločnosť DODO dokáže plánovať kapacity tak, aby boli dopravné prostriedky maximálne využité prostredníctvom svojej logistickej platformy GAIA. Vďaka tomu sa minimalizuje množstvo zbytočne prejdených kilometrov „naprázdno“. Donáška domov sa stáva nielen pohodlnejšou, ale aj čoraz ekologickejšou možnosťou nakupovania. 

_____ 

O spoločnosti DODO 

Doménou technologicko-logistickej spoločnosti DODO je moderná a ekologicky šetrná mestská logistika riadená komplexnou dátovou platformou, ktorá firme zaisťuje maximálnu efektivitu a presnosť pri doručovaní, najčastejšie hneď v deň objednania. Spoločnosť DODO je spoľahlivým riešením poslednej míle pre B2B klientov ako Tesco, KFC, NAY, Decathlon, Rossmann alebo Dr. Max. Spoločnosť DODO, ktorá v súčasnosti disponuje viac ako 2 600 kuriérmi a 1 200 vozidlami, poskytuje svoje služby v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Nemecku, Rakúsku a Bulharsku. Medzi last-mile prevádzkovateľmi patrí DODO s obratom 63,9 miliónov eur medzi troch najväčších hráčov na európskom trhu a zároveň je najvyužívanejším európskym doručovateľom v oblasti rozvozu potravín.