05/03/2024

Case study: Ako sme s Billou stavali logistiku ich nového e-shopu 

Billa case study

Doručenie potravín do 3 hodín od objednania, vysoká kvalita čerstvého ovocia a zeleniny a záruka zachovania teplotného reťazca chladených a mrazených potravín. Na to sa môžu zákazníci spoločnosti Billa spoľahnúť, keď si objednajú potraviny online. Spustenie e-shopu a zavedenie rozvozu potravín si vyžadovalo komplexné poradenstvo v oblasti logistiky, skladovania a zákazníckej skúsenosti.

Po Rakúsku a Nemecku prišiel rad aj na Českú republiku. Billa si chcela upevniť svoju pozíciu na trhu a spustiť vlastný e-shop. Požiadavka bola jasná: dodávať rýchlo, spoľahlivo a v súlade so všetkými normami na prepravu potravín. To všetko s cieľom nastaviť hneď od začiatku vysokú latku služieb, ktorá by viedla k pozitívnej skúsenosti zákazníkov. 

Spoločnosť Billa sa obrátila na technologicko-logistickú spoločnosť DODO vďaka jej skúsenostiam v oblasti doručovania potravín a referenciám od najväčších hráčov na trhu v Európe. Našou úlohou bolo zabezpečiť, aby už v pilotnej prevádzke všetko fungovalo na maximum. A keďže sme stavali na „zelenej lúke“, ťažili sme z našej expertízy v oblasti logistiky poslednej míle.

Nastavenie rozvozu potravín 

Už od začiatku spolupráce bolo jasné, že naša úloha nebude spočívať len v „klasickom pripojení k systému a ladení procesov“. Bille sme pomáhali nastaviť aj veľkú časť logiky v sklade a čiastočne aj workflow v e-shope. Vďaka našim skúsenostiam z predchádzajúcich projektov sme pomohli nastaviť zákaznícke služby, ako sú platobné metódy alebo dĺžka časových okien na webovej stránke.

Následne sme pripravili celé nastavenie logistiky doručovania pre nový e-shop s potravinami:

  • Na základe prediktívnych simulácií dát naši dátoví analytici definovali vhodné doručovacie zóny tak, aby obslúžili čo najviac zákazníkov a zároveň boli čo najefektívnejšie a šetrili tak náklady aj životné prostredie.  
  • Spoločne sme nastavili mnohé procesy. Jedným z nich bol proces prípravy objednávok. Optimalizovali sme ho tak, aby vyhovoval spoločnosti Billa v skladových procesoch, ale aj nám pri nakladaní a označovaní objednávok. 
  • Nastavili sme naše rozvozové kapacity tak, aby sme znížili náklady na každú jednotlivú objednávku.
  • Navrhli sme typ doručovacích vozidiel na základe parametrov služby, ako sú veľkosť tašiek, počet objednávok alebo počet nakládok. 
  • K Prahe a Brnu sme pridali Mladú Boleslav, čím sa rozšíril okruh zákazníkov a vzhľadom na sklad v Horných Počerniciach to bolo aj logisticky výhodné.  

Vznikla tak strategická symbióza medzi spoločnosťami DODO a Billa a silné obchodné partnerstvo. Obom spoločnostiam záleží na čo najlepšej zákazníckej skúsenosti nakupujúcich a všetky tímy sa na projekte podieľali s ohľadom na tento cieľ.

Technická implementácia: česko-rakúska spolupráca

Napojenie nášho softvéru na systémy Billa realizoval v DODO šesťčlenný tím. Ten úzko spolupracoval s IT tímom klienta v Rakúsku, ktorý mal za úlohu vývoj e-shopu. Odladenie všetkých eventualít trvalo niekoľko mesiacov, proces bol však závislý práve od vývoja e-shopu a bol odlišný od situácie, keď sa napájame na už hotové riešenie. 

Od začiatku sme riešili plnú integráciu na náš vlastný systém GAIA, ktorý riadi prakticky celý proces – plánuje trasy, rozdeľuje objednávky do jednotlivých áut a je napojený na aplikácie kuriéra. Stará sa tiež o monitoring vrátane spätných analýz a zber dát pre ďalšiu optimalizáciu logistiky.

Fáza roll-out: Verejná aj neverejná pilotná prevádzka

Predtým než Billa sprístupnila službu rozvozu potravín verejnosti, podieľali sa zamestnanci Billy a DODO a aj ich blízki na pilotnej prevádzke. Na začiatku sme rozvážali iba štyrmi autami, od januára 2023, po oficiálnom spustení e-shopu, počet áut a kuriérov rástol. Na konci augusta 2023 sme už do Brna, Prahy a Mladej Boleslavi rozvážali 20 autami a dodávali zhruba 400 nákupov denne. 

Budúcnosť spolupráce DODO a Billa: pokrytie ďalších miest v ČR 

Testovacia prevádzka dopadla na výbornú a môžeme sa tak sústrediť na ďalšie plány nášho zákazníka. Tým je okrem iného do konca roku 2025 ponúknuť nákup cez Billa e-shop zákazníkom po celom Česku. Teší nás, že budeme pri tom.