20/06/2023

Doručovanie tovaru v mestách si bude vyžadovať nový koncept

Doručovanie tovaru v mestách si bude vyžadovať nový koncept

Čerstvé dáta Eurostatu ukazujú, že v roku 2022 až 68 % obyvateľov EÚ nakúpilo alebo objednalo produkt či službu online. To, že nejde len o dočasnú zmenu kvôli krízovým časom, potvrdzuje ďalší zaujímavý trend. Digitálne nákupy sú obľúbené naprieč generáciami a stali sa bežnou súčasťou života. 

Všetok tovar z internetu však prichádza tovar domov „offline“. Mnohé európske mestá majú (aj preto) veľký problém so zvýšenou premávkou a hlukovým smogom. Prispieva k tomu aj fakt, že rozvoz zásielok nie je efektívny a nevyužíva sa plná kapacita dopravných prostriedkov, ktoré v mnohých prípadoch „vozia vzduch“.

Vzhľadom na rastúci počet online objednávok sa niektoré logistické spoločnosti snažia prispôsobiť svoje procesy tak, aby bolo v mestách dostupné rýchle a spoľahlivé doručenie. Jednou z hlavných výziev sú časovo a zároveň ekonomicky udržateľné trasy doručovania šetrné k planéte. Týmto krokom môže významne pomôcť implementácia moderných technológií, ktoré automatizujú logistické procesy a eliminujú riziko vzniku chýb.

Nepôjde to bez technológií

V snahe zlepšiť logistiku na poslednej míli sa rozvíjajú nové technologické riešenia. Inovácie ponúkajú množstvo príležitostí na rast výkonnosti, efektivity a konkurencieschopnosti. Ich správne využitie môže viesť k zníženiu nákladov, zlepšeniu zákazníckej skúsenosti a rozvoju nových trhových príležitostí. Príkladom sú web stránky či aplikácie, ktoré umožňujú zákazníkom sledovať pohyb ich balíka v reálnom čase a poskytujú im lepšiu predstavu o tom, kedy môžu očakávať svoju zásielku a zaisťujú tak väčšiu transparentnosť a spokojnosť.

Ak hovoríme o technológiách, nesmieme zabudnúť aj na doručovanie dronmi, ktoré síce dnes môže pôsobiť ako sci-fi, ale o pár rokov môže byť realitou. Testy prebiehajú nielen v USA, ale aj v Európe a neďaleko Slovenska. Avšak ich plné nasadenie a rozšírenie sa stretáva či už s bezpečnostnými, ale predovšetkým regulačnými výzvami.

Čo v praxi znamená, keď je logistika v zónach

V snahe urýchliť a zefektívniť proces doručovania zásielok v mestských oblastiach sa rozvíja nový koncept – zónová logistika. Je to systém účinného zdieľania zdrojov, vďaka ktorému je možné maximálne využiť kapacitu a potenciál dopravných prostriedkov. Ústrednou postavou je, ako sa možno dalo čakať, umelá inteligencia, ktorá bude automaticky organizovať každé mesto ako samostatnú zónu a optimalizovať logistické kapacity. Pre efektívne fungovanie tohto systému sú kľúčové big data a prediktívne výpočty.

Zónová logistika je založená na princípe zdieľania vozidiel a objednávok v určitom mestskom území s cieľom čo najviac využiť dopravné prostriedky a skrátiť cestu tovaru k zákazníkom. Tento koncept mestskej logistiky rieši viacero problémov súčasne, vrátane preťaženia komunikácií, tvorbu emisií spôsobených dopravou a vysokých nákladov na doručenie.

Všetky dôležité fragmenty poslednej míle sa zlúčia do samostatnej zóny. Jej mozgom je sofistikovaný systém, ktorý v reálnom čase optimalizuje využitie kapacít a zaisťuje efektívny rozvoz zásielok. Zákazníci majú zároveň možnosť vybrať si rôzne rýchlosti doručenia, ako napríklad expresné doručenie jedál do 30 minút, doručenie zásielok už od 90 minút alebo doručenie  vo vybraných časových intervaloch v deň objednania.

Výhody pre všetkých zainteresovaných

Kuriéri, ktorí operujú v rámci vytvorených zón, využívajú rôzne typy dopravných prostriedkov, vrátane elektrických skútrov, bicyklov či menších a väčších áut. Algoritmy zónovej logistiky plánujú kapacity tak, aby boli dopravné prostriedky maximálne využité. Vďaka tomu sa minimalizuje množstvo zbytočne prejdených kilometrov „naprázdno“. 

Zónová logistika prináša viacero výhod pre všetky zainteresované strany. Pre zákazníkov je hlavnou výhodou rýchlejšie doručenie zásielok a možnosť výberu času doručenia podľa osobnej preferencie. Firmám môže tento koncept priniesť nižšie náklady na doručenie a zvýšenú efektivitu distribúcie. Z hľadiska dopravy zónová logistika prispieva k redukcii dopravných emisií a rieši problém preťažených ciest v mestách. Tým, že je založená na pokročilých technológiách a optimalizácii kapacít, dokáže zabezpečiť nielen efektívnejšie, ale aj ekologickejšie doručovanie zásielok v mestách.Slovensko má predpoklady na to, aby sa koncept zónovej logistiky úspešne uviedol do praxe. Okrem technologických riešení však bude kľúčovým momentom úspešného presadenia zónovej logistiky spolupráca medzi e-shopmi, logistickými spoločnosťami a ostatnými zainteresovanými stranami. Uvidíme, ako sa podarí medzi týmito aktérmi nastaviť efektívnu komunikáciu a koordináciu, ktorá je zásadná pre zlepšenie logistiky na poslednej míli a hladké doručovanie tovaru z e-shopov.

nakup potravin z internetu je na vzostupe Ivo Velíšek
Ivo Velíšek, generálny riaditeľ technologicko-logistickej spoločnosti DODO pre Českú republiku a Slovensko

Odkaz na web: https://hnonline.sk/finweb/komentare-a-analyzy/96089416-dorucovanie-tovaru-v-mestach-si-bude-vyzadovat-novy-koncept