17/04/2023

Ivo Velíšek (CZ&SK CEO) pre TREND: Posledná míľa v logistike musí byť rýchla, lacná a ekologická. Rozhoduje aj zážitok z doručenia

DODO, Trend, Ivo Velíšek

Technológie menia spotrebiteľské návyky v online nakupovaní aj v rámci doručovacích služieb. Rýchlosť dodania a udržateľnosť sú kľúčové, tvrdí v rozhovore generálny riaditeľ spoločnosti DODO pre Česko a Slovensko Ivo Velíšek

Doručovať zásielky rýchlejšie, efektívnejšie a udržateľnejšie nie je žiadna vzdialená vízia, ale aktuálny trend, na ktorý naskočili mnohé logistické firmy, aby posilnili svoju konkurencieschopnosť na trhu. Profitovať by z toho mal zákazník. Ten chce mať tovar doručený do pár hodín od objednania, ideálne s čo najmenšou ekologickou stopou a bez zbytočných starostí.

Zelená logistika a udržateľnosť procesov sú v poslednom čase čoraz dôležitejšie. Aké výzvy prináša nový prístup k doručovaniu do praxe, prezrádza v rozhovore pre TREND generálny riaditeľ technologicko-logistickej spoločnosti DODO pre Českú republiku a Slovensko Ivo Velíšek.

Ivo Velíšek, generálny riaditeľ technologicko-logistickej spoločnosti DODO pre Českú republiku a Slovensko

Aká je aktuálna situácia na trhu, pokiaľ ide o online nákupy v e-shopoch a doručovanie zásielok klientom?

Rok 2022 bol prvým rokom po veľmi dlhej dobe, kedy prebehol mierny pokles medziročný internetových nákupov o 13 percent. Treba však podotknúť, že v pandemických rokoch 2021 rástol o 19 percent a rok predtým o 29 percent. Pandémia oblasti e-commerce paradoxne pomohla. Výrazne narástol objem internetových nákupov a zároveň sa výrazne zmenila aj skladba nakupovaných produktov. To, čo vidíme do ďalších mesiacov, je mierne spomalenie rastu, ale trh stojí na solídnych základoch a ľudia sú na online nakupovanie zvyknutí. Je zrejmé, že digitalizácia maloobchodu bude v nadchádzajúcich rokoch pokračovať, čo prinesie potenciál rastu pre doručovacie služby

Takže situácia má vyvíjať dobrým smerom. Ktoré faktory budú na to najviac vplývať, či už pozitívne alebo negatívne?

Trh e-commerce je ovplyvňovaný rôznymi externými faktormi. V prvom rade bude záležať na kúpnej sile obyvateľov. Hoci stále pretrvávajú obavy spotrebiteľov a neistota spojená s rastom cien energií a infláciou, predpokladáme mierne zlepšenie na trhu. Týka sa to aj rastu počtu užívateľov týchto služieb, zhruba na úrovni 12 percent. Všetko bude závisieť od celkového vývoja ekonomiky. Práve neistota a nepredvídateľnosť bude trendom, ktorý môžeme očakávať aj v ďalších mesiacoch.

Nemálo logistických firiem má však stále veľké rezervy v kvalite dodávok. V čom vidíte najväčší problém a kde majú rezervy? Majú nekvalitné dáta, málo ekologickú prepravu alebo niečo iné?

Myslíme si, že kvalitné doručenie zásielky kuriérskou službou je úplne kritické pre dobrú zákaznícku skúsenosť. Komplexne ovplyvňuje vnímanie klienta, ale aj predajcu, ktorý tovar či služby ponúka. Mnoho online hráčov vsádza na outsourcing a na externé služby, zameriavajúce sa na logistiku takzvanej poslednej míle pre e-ecommerce.

Ide o záverečné doručenie tovarov až priamo k zákazníkovi, čo umožňuje hráčom na trhu odlíšiť sa od konkurencie. Pandémia urýchlila digitalizáciu mnohých odvetví, najmä retailu, kde čoraz viac hráčov chápe nutnosť omnichannel prístupu a dôležitosť ich e-commerce riešenia. Inovatívne logistické firmy idú ešte ďalej, pracujú s komplexnými platformami poháňanými umelou inteligenciou a prediktívnym modelovaním dopytu.

Dominuje na tuzemskom trhu stále príjem či vybavovanie objednávok z eshopov cez internet, či aj z iné zdroje? Aké tam vidíte zaujímavé trendy?

Jasným trendom je zrýchľovanie doručenia tovarov. Vidíme, že zákazníci objednávky často realizujú nielen z počítača, ale aj z mobilných zariadení. Takže očakávajú rýchlejšie doručovateľské služby, avšak so zabezpečením potrebnej kvality. Pozorujeme, že pokračuje digitalizácia maloobchodu po celom Slovensku a ľudia sú týmto službám naklonení.

Tento trend vidíme najmä pri doručovaní potravín, kde sa stáva štandardom, že zákazník urobí ráno objednávku a ešte v ten deň očakáva odovzdanie tovaru. V rámci zákazníckeho správania prekvapivo pribúdajú klienti, ktorí doteraz neboli typickými klientami online nakupovania, ide napríklad o seniorov či vyššie vekové skupiny.

Na trhu logistických služieb sa stále viac spomína automatizácia procesov a tzv. zelená logistika, respektíve udržateľnosť procesov. Do akej miery je to dôležité aj pre zákazníkov a ako budú oni ťažiť z danej situácie?

Zelené alebo udržateľné doručenie určite rezonuje na trhu, čo vyplýva aj z nášho prieskumu, ktorý sme realizovali ešte pred tromi rokmi. Zistili sme, že 38 percent respondentov bolo ochotných priplatiť si za takéto udržateľné služby, v čom vidíme istú zmenu zákazníckeho správania. Veľký potenciál vnímame práve v ich edukácii. Zaujíma ich napríklad práca s obalovými materiálmi, využívanie vozidiel s čo najmenšou ekologickou stopou a podobne. Očakávam, že v budúcnosti udržateľnosť bude jedna z dôležitých vecí, ktorá bude pre klientov rozhodujúca pri výbere logistického partnera.

Viete spomínané udržateľné procesy priblížiť nejako konkrétnejšie?

My využívame tri komplexné princípy udržateľnosti, a to efektivitu, elasticitu a ekológiu. V rámci efektivity sa snažíme za pomoci dát a pokročilých algoritmov pracovať efektívne s utilizáciou každého vozidla, využívať ich na maximum a zmenšovať uhlíkovú stopu. Naším cieľom je optimálny počet vozidiel v uliciach a ich stopercentné využitie. Elasticita v našom prípade znamená to, že nám náš pružný obchodní model umožňuje dynamickú úpravu logistických kapacít, ktoré rozdeľujeme medzi vlastnú flotilu, franšízantov a externých partnerov. Vďaka tomu vieme rýchlo reagovať na meniaci sa dopyt a efektívne prispôsobiť naše služby.

Pri ekológii dbáme na kvalitu vozového parku, efektívnym riešením logistiky poslednej míle prispievame k znižovaniu zaťaženia mestskej dopravy a súčasne, vďaka použitiu alternatívnych zdrojov pohonu, neustále minimalizujeme náš vplyv na životné prostredie. V praxi to znamená, že  využívame autá na CNG, kontinuálne navyšujeme podiel elektrických áut, ale aj e-skútrov, rovnako kuriérov využívajúcich klasické bicykle či e-bicykle. V rámci mestskej logistiky sa snažíme odľahčiť mestskú logistiku a optimalizovať počet jázd tak, aby boli čo najviac efektívne.

V súčasnosti sa veľa hovorí aj o tzv. poslednej míle v kontexte logistiky. Vyskytujú sa v danom procese nejaké problémy a kde najmä?

Práve táto časť dodávateľského reťazca je jednou z najzložitejších, pretože je s ňou spojených mnoho výziev. Kuriér je často jediným bodom celého nákupu, s ktorým sa zákazník priamo osobne stretáva. A ten si ho buď získa, alebo ho môže svojím správaním stratiť. Často hovoríme, že e-shop môže mať najlepší produkt či službu, ale ak ju doručí zle a vyvolá u niekoho negatívny zákaznícky zážitok, je úplne jedno, aké boli kvalitné.

Dá sa to nejakým spôsobom ovplyvniť?

Kľúčové sú tam dva faktory. Presné doručenie zásielky, kedy zákazník očakáva, že ju dostane v danom avizovanom okamihu a nechce sa zdržiavať dlhým čakaním. Koncoví spotrebitelia chcú svoj tovar dostať v čase, v ktorom im to najviac vyhovuje. Doručovanie v presných časových slotoch je na slovenskom a aj na českom trhu doménou primárne obchodov s potravinami, avšak postupne sa stane štandardom aj v ostatných segmentoch.

Druhým dôležitým faktorom je komunikácia s kvalitne vyškoleným kuriérom, ktorý zákazníkovi môže spríjemniť samotný nákup v záverečnej fáze. Predpokladáme, že so zvyšovaním podielu e-commerce na trhu opäť narastie na Slovensku aj počet kuriérov, pričom dôraz bude kladený na ich efektivitu a udržateľnosť procesov.

V ktorých sektoroch vidíte vzostup nákup online tovarov a kde zaznamenávate naopak istý útlm?

Zaujímavým segmentom je doručovanie potravín, kde sa v rámci západnej Európy očakáva v rokoch 2023 až 2024 rast až o 18 percent. Lídrami v tejto oblasti je najmä Francúzsko a Anglicko. Tuzemský trh je konzervatívnejší a rozbieha sa pomalšie, ale možno očakávať jeho postupný rozmach.

Jedným zo segmentov, kde digitalizácia zatiaľ postupovala pomalšie, je doručovanie nábytku online. Podľa odhadov spoločnosti Statista bude tento segment v rokoch 2023 – 2027 rásť o 5 percent ročne. Možno očakávať aj rast prepravy nadmerných zásielok, ako sú napríklad domáce spotrebiče, alebo veľké športové vybavenie.   

Bude elektromobilita v budúcnosti pre kuriérov tým zázračným riešením? Mnohí totiž ešte fungujú spôsobom „niečo naložím do auta“ a idem.

V logistike je z pohľadu udržateľnosti veľmi dôležité, aby bez ohľadu na typ motora nejazdili autá naprázdno. Zbytočne prejdené kilometre je nutné minimalizovať a postupne úplne odstrániť. Elektrické vozidlá nevypúšťajú žiadne emisie, čo z nich pri prevádzke robí ekologickejšiu alternatívu k tradičným autám s benzínovým alebo naftovým pohonom, najmä na kratšie trasy.

Možno to teda chápať tak, že celý segment sa technologicky posúva k zeleným riešeniam?

Elektromobilita môže dobre fungovať v kombinácii s ostatnými možnosti mestskej dopravy, ktorú ponúkajú napríklad elektrické skútre, bicykle, kolobežky, prípadne doručovanie po vlastných nohách tam, kde je to možné. Nemenej dôležité je však dôležité využívať prediktívnu analytiku v praxi, čo je aj pre nás prioritou. Umožňuje analyzovať údaje o situácii na cestách, kuriéroch, doručovacích trasách a dopyte zákazníkov. Tiež treba neustále dbať na dodržiavanie stratégie udržateľnosti všetkých procesov.

Životopis Ivo Velíšek: (37)

Ukončil štúdium na České zemědělské univerzitě v Prahe v roku 2010. Pracuje ako generálny riaditeľ technologicko-logistickej spoločnosti DODO pre Českú republiku a Slovensko. Je zodpovedný za nadväzovanie nových strategických partnerstiev s kľúčovými hráčmi na trhu a ďalšie posilňovanie pozície na domácich trhoch. Manažérske skúsenosti nadobudol v spoločnosti MOL Česko, kde v posledných rokoch pôsobil ako Retail Offer Manager. Podieľal sa na spustení, budovaní a strategickom rozvoji Fresh Corner v Česku, ktorý sa do troch rokov od svojho uvedenia na trh stal najpopulárnejším konceptom svojho druhu.

odkaz na rozhovor pre TREND: https://www.trend.sk/biznis/posledna-mila-logistike-musi-byt-rychla-lacna-ekologicka-rozhoduje-aj-zazitok-dorucenia?itm_brand=trend&itm_template=search&itm_modul=articles-search-list&itm_position=1