31/05/2023

Prieskum: Pre tri štvrtiny zákazníkov je rýchle doručenie jedným z najdôležitejších faktorov nákupu

Obľuba tzv. same-day delivery (doručenia už v deň objednania) medzi Slovákmi rastie. Kým len 23 % nakupujúcich z generácie X preferuje doručenie do 90 minút alebo v ten istý deň, medzi generáciou Z je to už 36 %. Nie je to však jediný potenciál, ktorý sa v rýchlom doručení ukrýva. Z nášho prieskumu medzi nakupujúcimi vyplýva, že hoci celkovo by 30 % ľudí chcelo pri nákupoch využiť doručenie v ten istý deň, v skutočnosti to robí len 15 %. A to aj napriek tomu, že zákazníci sú ochotní si za doručenie priplatiť. Rýchle doručenie je pre tri štvrtiny nakupujúcich kľúčové pri rozhodovaní o nákupe.

Doručenie v ten istý deň chcú ľudia aj pri plánovanom nákupe

Najčastejšie ľudia vyhľadávajú doručenie v ten istý deň, ak sa im niečo minulo (63 %), niečo zabudli kúpiť (62 %) alebo sa im niečo pokazilo (60 %). Zaujímavé však je, že takmer polovica nakupujúcich (47 %) uprednostňuje doručenie v ten istý deň aj v prípade plánovaných nákupov. Urgentné  situácie pritom nie sú ani zďaleka také časté ako vopred naplánované nákupy.

Približne 49 % zákazníkov rieši, že im doma došla nejaká surovina. Situácia, keď človek zabudne kúpiť darček sa vyskytuje u približne 35 % respondentov. Plánovaný nákup sa však každý mesiac týka 69 % nakupujúcich. Takmer polovica (44 %) ho rieši online aspoň raz mesačne. Tu sa skrýva veľký potenciál pre e-shopy. Najmä ak k tomuto faktoru pridáme skutočnosť, že 30 % zákazníkov by uvítalo doručenie v ten istý deň, ale len 15 % ho skutočne využíva. 

Ľudia v mestách chcú mať nákup doma rýchlejšie

Bratislave chce až 34 % nakupujúcich, aby bol ich nákup doručený čo najskôr, v mestách nad 100 000 obyvateľov je to 36 % a v menších mestách 29 % nakupujúcich. Prevažná väčšina ľudí má záujem o doručenie potravín (80 %) a liekov (52 %). Nasledujú kozmetika a potreby pre domáce zvieratá.

Domov alebo kancelária sú preferované miesta doručenia v 52 % prípadoch. Vyzdvihnutie v predajni po predchádzajúcej online objednávke uprednostňuje len 6 % respondentov.

Za doručenie v rovnaký deň sú ľudia ochotní si priplatiť

Až 75 % nakupujúcich považuje v našom prieskume rýchle doručenie za dôležitý faktor. Zákazníci zároveň nemajú problém priplatiť si za doručenie v ten istý deň. Viac ako tretina respondentov (37 %) je ochotná zaplatiť 4,5 až 6,5 eura a pätina dokonca viac. Iba 26 % respondentov by za rýchle doručenie zaplatilo maximálne 3 €.

Spotrebiteľský prieskum e-commerce 2023

Úloha doručenia pri rozhodovaní o nákupe

Ľudí na Slovensku pri nakupovaní online najviac zaujímajú tri faktory: 

  • Dostupné ceny (95 %),
  • kvalita tovaru (95 %),
  • nízke náklady na doručenie (89 %).

Z hľadiska samotného doručenia je pre zákazníkov dôležité, aby si mohli vybrať preferovaný spôsob doručenia (77 % respondentov). Pre tri štvrtiny respondentov je dôležité aj rýchle doručenie objednávky.

Vďaka rýchlemu doručeniu môžu e-shopy získať nových alebo udržať existujúcich zákazníkov. Ak k tomu pridajú možnosť výberu časového okna, kedy môže zákazník tovar očakávať, oslovia tým 48 % nakupujúcich. Pre takmer tretinu zákazníkov je navyše dôležité, či je doručenie ohľaduplné voči životnému prostrediu (27 %).

Nedokončený nákup kvôli drahej a pomalej doprave

Z dôvodu vysokých nákladov na doručenie opustí svoj nákupný košík 69 % ľudí. Nízku cenu dopravyvyhľadáva 89 % respondentov, avšak 59 % opýtaných uviedlo, že ju na e-shopoch nenachádza. Inými slovami: cena doručenia je pre nich vysoká.

Potenciál na zlepšenie existuje aj z hľadiska rýchlosti a spôsobu doručenia. Obľúbené miesto doručenia (napr. domov, kancelária alebo box) chýba na e-shopoch tretine zákazníkov, pre ktorých je toto kritérium dôležité. Rýchla doprava chýba 41 % zákazníkom, pre ktorých je to kľúčový faktorZ dôvodu pomalého doručenia sa 36 % všetkých opýtaných nakupujúcich rozhodlo opustiť košík.

Vysoká cena dopravy môže byť prekážkou v opakovanom nákupe v e-shope. 59 % respondentov uviedlo vysoké náklady na doručenie ako dôvod, prečo sa do e-shopu nevrátili. Ide zároveň o najčastejší dôvod.

Na udržanie zákazníkov je tak dôležité riešiť rýchlosť a miesto doručenia, ako aj náklady na dopravu.

Zistite viac o preferenciách ľudí ohľadom doručenia online nákupu. Stiahnite si kompletný prieskum trhu.

Medzigeneračné rozdiely v požiadavkách na dopravu

  • Generácia Z chce doručenie v ten istý deň (same-day delivery)

Ľudia vo veku 18 až 26 rokov si najčastejšie objednávajú rýchlu dopravu a sú ochotní si za ňu priplatiť. Víťazí u nich možnosť doručenia domov alebo do práce (44 %). Neodmietajú však ani samoobslužné miesta, ktoré využíva 26 % z nich. Vo všeobecnosti je generácia Z pomerne spokojná s kvalitou tovaru a možnosťou výberu časového okna na doručenie. Potenciál pre e-shopy, ktoré cielia na túto skupinu obyvateľov však spočíva v rýchlejšom doručení, ktoré preferuje 36 % z nich. 

  • Generácia Y je strednou cestou medzi generáciou Z a X

Doručenie v ten istý deň uprednostňuje 32 % nakupujúcich vo veku 27 až 43 rokov. Títo ľudia oveľa viac dbajú o svoj čas, preto je pre nich dôležitá možnosť vybrať si konkrétny časový slot doručenia (49 % z nich v porovnaní so 40 % z generácie Z). Doručenie v ten istý deň využívajú v naliehavých situáciách a pri plánovaných nákupoch.

  • Generácia X nevyhľadáva rýchle doručenie

23 % zákazníkov vo veku 44 až 60 rokov uviedlo, že je pre nich dôležité doručenie v ten istý deň. Podobne ako ostatné generácie uprednostňujú doručenie domov alebo do práce (55 %). Preferujú možnosť vybrať si konkrétne okno doručenia (51 % v porovnaní so 40 % u generácie Z).

Líši sa nákupné správanie ľudí naprieč regiónom?

Pozrime sa, či sa opísané nákupné správanie výrazne líši od situácie v Českej republike, v Maďarsku alebo v Nemecku. 

Na Slovensku preferuje rýchle doručenie najviac zákazníkov z uvedených krajín – 30 %. Zároveň je na Slovensku najväčší rozdiel medzi zákazníkmi, ktorí chcú doručenie v ten istý deň, a tými, ktorí ho skutočne využívajú. Na Slovensku je tento rozdiel 15 % a v Česku 14 %. V Maďarsku je tento rozdiel iba 7 %a v Nemecku 5 %. To je sľubný potenciál pre e-shopy, ktoré môžu rýchlejším doručením získať viac zákazníkov.

Ktorí zákazníci si radi priplatia za doručenie v ten istý deň

Na Slovensku sa ľudia najčastejšie rozhodujú pre rýchly nákup, keď sa im niečo minie v domácnosti. V Česku, Nemecku a Maďarsku je najčastejším dôvodom rýchleho doručenia to, že si ľudia niečo zabudli kúpiť. Nemci však rýchlosť neriešia tak často.

Zaujímavé je aj porovnanie ochoty priplatiť si za dopravu. Vo všetkých krajinách okrem Českej republiky nemá viac ako polovica zákazníkov problém priplatiť si 4,5 eura alebo viac za doručenie v ten istý deň. Najvyššie čísla sú v Nemecku (69 % respondentov) a na Slovensku (57 % respondentov). V Maďarsku je ochotných priplatiť si 51 % zákazníkov, zatiaľ čo v Českej republike je ochotných priplatiť si len 37 % zákazníkov. 

Nemci chcú ekologickú dopravu a doručenie domov

Nemci najčastejšie chcú doručenie domov alebo do práce, a to s veľkým náskokom pred ostatnými možnosťami. Uprednostňuje ho až 77 % respondentov. Nasledujú Maďari so 63 %, Slováci s 52 % a Česi so 44 %. Nemeckí spotrebitelia sa tiež oveľa častejšie zaujímajú o doručenie šetrné k životnému prostrediu. Je dôležité pre 56 % z nich, zatiaľ čo v Českej republike len pre 27 % zákazníkov.

Ako prebiehal prieskum medzi zákazníkmi

Údaje v tomto článku vychádzajú z kvantitatívneho prieskumu CAWI, ktorý pre technologicko-logistickú spoločnosť DODO pripravila agentúra Behavio. Zber údajov prebiehal od 23. februára do 2. marca 2023 medzi 1 200 respondentmi na Slovensku. Vzorka online nakupujúcich bola reprezentatívna podľa veku, pohlavia a regiónu.

Podobné prieskumy sa uskutočnili aj v Českej republike, Maďarsku a Nemecku v prvej polovici roka 2023 na reprezentatívnej vzorke 1 200 nakupujúcich v každej krajine.