21/02/2023

Ivo Velíšek (SK & CZ CEO): Alternatívne palivá a práca s dátami idú ruka v ruke. Logistika na poslednej míli sa chce stať udržateľnejšou 

Ivo Velíšek, DODO CZ & SK CEO

Vedeli ste, že aj keď mestá pokrývajú iba približne 3 % zemského povrchu, vytvárajú až 72 % emisií skleníkových plynov? Európska komisia predpokladá, že do roku 2050 bude žiť v mestských oblastiach až 85 % Európanov. Pozrime sa, akú rolu môže zohrať v dekarbonizácii miest logistika.

S kuriérmi sa stretávame čoraz častejšie 

Možno o nej nepočúvate často, ale jednou z kľúčových fáz dodávateľského reťazca je logistika poslednej míle, ktorá zaisťuje doručenie tovaru a balíkov k vašim dverám. Na Slovensku rozmach v doručovaní sledujeme najmä v súvislosti s rozvojom internetového obchodu, ktorý v posledných troch rokoch kontinuálne rástol. Obrat nastal v minulom roku. Obavy spotrebiteľov z rastúcich cien energií a inflácie sa premietli aj do objemu online nákupov, ktorý klesol podľa dát Heureky o 13 %. Avšak celkový objem sa neprepadol na úroveň spred pandémie.  

Ak sa pozrieme späť do roku 2020, opatrenia proti šíreniu koronavírusu spôsobili, že sme čoraz viac objednávali tovar z internetu a nechali si ho bezpečne a ideálne expresne priniesť až ku dverám. Podľa americkej obchodnej agentúry ITA bolo na Slovensku začiatkom roka 2022 viac ako 14-tisíc e-shopov. Pri takomto čísle je zjavné, prečo dopyt po rýchlom dodaní neutíchol a napriek korekciám na trhu pravdepodobne ani v tomto roku výrazne neutíchne. 

V súvislosti s budúcnosťou doručovania na poslednej míli publikovalo dáta aj Svetové ekonomické fórum. Tie ukazujú, že emisie vznikajúce v súvislosti s rozvozom v mestách, môžu do roku 2030 narásť až o 32 %. Jednou z príčin je zvyšovanie počtu vozidiel, ktoré zabezpečujú dodávky tovaru. Na ekologizáciu poslednej míle je potrebné nazerať komplexne. Reálne výsledky je možné dosiahnuť v prípade, že sa spoja všetky zainteresované strany od obchodníkov, logistov cez samosprávy až po koncových zákazníkov. Ako majú logistické spoločnosti reagovať? Doručovanie v mestských oblastiach je pomerne zložité vzhľadom na premenlivú situáciu na cestách, obmedzené možnosti parkovania aj rôznorodú štruktúru tovaru. Áno, jedným z riešení môže byť prechod na nízkouhlíkové palivá, napríklad elektromobily, avšak rovnako dôležitá je integrácia inovatívnych technológií. 

Elektromobilita a dáta si navzájom rozumejú 

Elektrické vozidlá nevypúšťajú žiadne emisie, čo z nich pri prevádzke robí ekologickejšiu alternatívu k tradičným autám s benzínovým alebo naftovým pohonom. Mnohé mestá podporujú využívanie elektromobilov s cieľom znížiť znečisťovanie ovzdušia a splniť stanované ciele udržateľnosti. Štatistiky zatiaľ nenaznačujú, že by sa odohrával masívny prechod na elektrické dodávky. Podľa aktuálnych dát Európskeho združenia výrobcov automobilov jazdí v EÚ 91 % dodávok na naftu, zatiaľ čo iba 0,6 % poháňajú elektrické batérie.   

Elektrifikácia flotily však nestačí na to, aby sa logistika na poslednej míli v mestách stala zo dňa na deň udržateľnou. Proces doručovania optimalizuje najmä práca s dátami. Jedným z výkonných nástrojov je prediktívna analytika, ktorá umožňuje analyzovať údaje o situácii na cestách, doručovacích trasách a dopyte zákazníkov. Výsledkom je to, že logistická spoločnosť sa vie spoľahlivo rozhodnúť, kedy a kam doručovať, a tým znížiť počet zbytočných kilometrov a emisií. Na konci dňa sa tak celý dodávateľský reťazec stáva efektívnejším a zlepšuje sa zároveň aj skúsenosť zákazníkov. 

Spotrebitelia očakávajú zelené doručenie 

Presuňme sa na britský trh, kde logistická spoločnosť Hermes zisťovala, ako vnímajú tamojší spotrebitelia udržateľnosť v doručovaní. Výsledky vysielajú pomerne silný odkaz. Takmer tri štvrtiny z opýtaných si želajú, aby logistika fungovala v súlade s princípmi udržateľnosti a viac ako tretina sa zaujíma o udržateľnosť dodávateľských reťazcov. 

Výsledky prieskumu by bolo nesprávne generalizovať na celý európsky trh, pretože každá krajina má svoje špecifiká. Ukazuje však trend, ktorý v istej miere sledujeme naprieč trhmi. Zákazníci si viac a viac uvedomujú dopad svojich objednávok na životné prostredie a preto bude pre logistické spoločnosti dôležité budovať si dôveru aj z tohto pohľadu. Udržateľnosť sa totižto môže stať rozlišovacím faktorom na vysoko konkurenčnom trhu budúcnosti.