17/10/2023

Prečo zveriť doručenie potravín do rúk odborníkov?

DODO rozvoz potravin

Rýchle doručenie potravín je kľúčové pre 80 % online nakupujúcich. Vyhovieť želaniam zákazníkov iba vlastnými silami môže byť pomerne náročné. Jedným z riešení môže byť outsourcing logistiky. Prečo by ste mali kľúčovú oblasť svojho podnikania, akou je doručovanie potravín koncovým zákazníkom, zveriť do rúk odborníkov?

Dodržiavanie teplotného reťazca

Potraviny sú veľmi špecifickým tovarom a ich preprava vyžaduje osobitné podmienky. Kľúčovým faktorom je zachovanie teplotného reťazca. Teplotný reťazec v potravinárskom priemysle znamená riadenie a monitorovanie teploty potravín od výrobcu až po spotrebiteľa. Cieľom je udržať potraviny v bezpečných teplotných podmienkach počas celého procesu. Tým sa minimalizujú riziká spojené s rastom baktérií a iných mikroorganizmov, ktoré by mohli byť potenciálne škodlivé. Porušenie teplotného reťazca, napríklad v dôsledku neodbornej prepravy alebo nesprávneho skladovania, môže viesť k rastu patogénov a znehodnoteniu potravín, čo môže predstavovať zdravotné riziko pre konečného spotrebiteľa. 

Naše vozidlá majú špeciálne chladiace systémy a naši kuriéri sú vyškolení na manipuláciu s potravinami. Pre čerstvé mäso a ryby udržiavame teplotu 0 – 4 °C, pre mrazené potraviny suchý ľad a pre mliečne výrobky nekompromisnú maximálnu teplotu 8 °C. 

Úspora času a zdrojov

Špeciálne vozidlá, technológie a plánovanie trasy aj koordinácia vodičov predstavujú nemalé investície. Ak tieto úlohy zveríte DODO, môžete tieto zdroje vyčleniť na rozvoj iných oblastí svojho podnikania. Okrem samotnej technickej podpory dodávok vyvíjame aj vlastné technologické riešenia pre mestskú logistiku. Medzi ne patrí data-driven logistická platforma GAIA alebo prediktor objednávok využívajúci umelú inteligenciu. Tieto nástroje nám umožňujú nielen zvýšiť efektívnosť logistiky, ale aj znížiť počet áut v uliciach a environmentálnu záťaž spojenú s doručovaním.

Flexibilita a škálovateľnosť

Sezónne výkyvy, akčné ponuky alebo náhly nárast objednávok môžu zbytočne zaťažovať váš vlastný systém doručovania. V DODO sme pripravení rýchlo reagovať na meniace sa potreby vášho e-shopu. Doručujeme priamo z predajní, skladov alebo odberných miest a vďaka našej rozsiahlej sieti vlastných kuriérov a franšízových partnerov doručujeme potraviny načas.

Profesionálne a kvalitné služby

Chápeme, aký dôležitý je dojem z doručenia pre celkový imidž vášho e-shopu. Preto pravidelne školíme našich vodičov a vyžadujeme dodržiavanie Kódexu správania kuriéra. Každý kuriér DODO musí mať aj platný preukaz na prácu s potravinami. Pravidelne kontrolujeme a vyhodnocujeme výkonnosť našich vodičov, napríklad či v aute nefajčia alebo ako často prudko brzdia. Aj tieto údaje ovplyvňujú kvalitu doručenia. Na zabezpečenie vysokého štandardu kvality služieb používame systém bodovania kuriérov. Systém hodnotí ich štýl jazdy, nehodovosť a spätnú väzbu od klientov.

Zaistenie bezpečnosti potravín

Aj keď rozvážame primárne balené potraviny, dodržiavame tie najvyššie potravinárske štandardy. Kontrolujeme, či sú termoboxy certifikované pre styk s potravinami a pravidelne ich umývame a čistíme ozónom. Hygienickú bezpečnosť boxov nechávame laboratórne testovať a ozónom čistíme aj nákladný priestor vozidiel. Môžete si byť istí, že potraviny z vášho e-shopu budú doručené v rovnakej kvalite, ako keď boli vyskladnené.

Naše služby využívajú najväčší hráči a my si vážime ich dôveru. Veríme, že ich spokojnosť je dôkazom kvality a spoľahlivosti DODO ako partnera pre logistiku poslednej míle v segmente potravín.

Hľadáte inovatívne riešenie pre doručovanie na poslednej míli? Kontaktujte nás a dohodnite si nezáväzné stretnutie.