18/12/2023

Vývoj logistiky: Od Hodvábnej cesty k umelej inteligencii a robotom 

DODO SK evoluce logistiky

Logistika prešla v priebehu storočí pozoruhodným vývojom. To, čo sa začalo ako základné postupy prepravy a skladovania, sa zmenilo na veľmi komplexné odvetvie založené na technológiách, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v dnešnej globálnej ekonomike. Pozrime sa na vývoj logistiky od jej koreňov až po súčasné trendy a budúcnosť. Priblížime vám aj automatizáciu a umelú inteligenciu.

Začiatky logistiky na mori a súši

Korene logistiky siahajú až do starovekých civilizácií. Feničania, Egypťania a Gréci boli jedni z prvých, ktorí vytvorili námorné obchodné cesty, ktoré uľahčili výmenu tovaru, ako sú koreniny, drahé kovy a textil. Títo prví moreplavci vytvorili základné princípy námornej dopravy vrátane navigačných techník a manipulácie s nákladom.  

V tomto období vznikli aj prvé obchodné cesty spájajúce Európu a Áziu. Jedna z najznámejších obchodných ciest, Hodvábna cesta, ktorá vznikla pred viac ako dvetisíc rokmi, bola komplexnou sieťou obchodných ciest spájajúcich Východ a Západ a demonštrovala prvé princípy logistiky. Karavány a nákladné zvieratá prevážali cenný náklad, zatiaľ čo odpočívadlá a hostince poskytovali cestujúcim oddych a ochranu. 

Priemyselná revolúcia 

Priemyselná revolúcia bola kľúčovým obdobím pre vznik modernej logistiky, ako ju poznáme dnes. Nástup parnej dopravy a rozvoj tovární viedli k masovej výrobe a potrebe efektívnych distribučných sietí. Hlavným druhom dopravy sa stala železnica, ktorá umožnila prepravu tovaru na veľké vzdialenosti. Napríklad po dokončení železničného spojenia medzi východným a západným pobrežím v USA sa dodacia lehota skrátila z niekoľkých mesiacov na „iba“ 7 dní. V tomto období vznikla v Amerike aj prvá súkromná kuriérska služba, ktorá sa od pošty líšila najmä rýchlosťou a garanciou doručenia do určitého dátumu a času.  

20. storočie: vyššia efektivita aj nové technológie 

Veľký rozmach nastal na začiatku 20. storočia, keď sa do logistiky dostali prvé automobily. Tie nahradili pôvodné konské povozy a zefektívnili lokálne doručovanie, vďaka čomu sa zásielky dostali aj na miesta, kam železnica nemohla.  

Využívali sa aj automatické poštové stroje, ktoré umožňovali posielať zásielky 24 hodín denne. A niektoré mestá, napríklad Paríž a New York, dokonca vybudovali systémy potrubnej pošty, ktoré na urýchlenie prenosu využívali tlakové rúry.  

Po druhej svetovej vojne sa vďaka veľkému rozvoju letectva stala letecká preprava bežnou súčasťou logistiky. Umožňovala už prepravu pomerne veľkého množstva zásielok na veľké vzdialenosti. V roku 1956 vyvinul americký vodič nákladného auta Malcolm McLean prvé kovové prepravné kontajnery, ktoré úplne zmenili dopravný priemysel a dodnes sú základom modernej logistiky.  

Šesťdesiate roky 20. storočia priniesli rozšírenie nákladnej dopravy a integráciu počítačovej technológie IBM, ktorá nahradila manuálne zadávanie údajov na papier a vytvorila prvý záblesk toho, ako bude vyzerať budúcnosť logistických systémov. 

Príchod počítačov a rozvoj systémov na spracovanie dát bol absolútne zásadnou zmenou vo vnímaní logistiky. Počítačové systémy vyvinuté v 60. a 70. rokoch minulého storočia spoločnosťou IBM poskytli nástroje na riadenie zásob, optimalizáciu trás, sledovanie zásielok a uľahčili koordináciu logistických operácií. Vývoj geografických informačných systémov a špecializovaného softvéru pomohol optimalizovať prepravné trasy a zvýšiť efektívnosť dodávok,“ hovorí Martin Marek, prevádzkový riaditeľ technologicko-logistickej spoločnosti DODO.  

V roku 1975 vytvorila dnes už neexistujúca spoločnosť Logisticon prvý počítačový systém riadenia skladu. Tento systém WMS po prvýkrát použila maloobchodná spoločnosť J.C. Penney, čím sa vlastne začala moderná éra riadenia skladov. Prostredníctvom systému WMS mohli manažéri logistiky sledovať objednávky, monitorovať zásoby a dohliadať na distribúciu. Dnes to považujeme za samozrejmosť, ale v tom čase to predstavovalo obrovský pokrok. Okrem toho 70. roky priniesli aj vynález čiarových kódov, ktoré výrazne uľahčili identifikáciu balíkov. 

Prelom tisícročí: Nástup e-commerce 

Digitálna éra posunula logistiku na novú úroveň. Príchod počítačov a internetu umožnil lepšiu komunikáciu, sledovanie zásielok v reálnom čase a efektívnejšiu správu dát. Obrovský rozmach internetu a jeho vplyv na elektronický obchod spôsobil veľké zmeny v logistike. 

„Vznikli spoločnosti ako Amazon a Alibaba, ktoré zmenili očakávania spotrebiteľov v súvislosti s doručovaním a zvýšili dopyt po rýchlejších, presnejších a nákladovo efektívnejších logistických riešeniach. Zvýšil sa počet malých balíkov a objavili sa nové spôsoby doručovania, ako napríklad doručenie na druhý deň alebo v ten istý deň.  

Systémy sledovania a monitorovania v reálnom čase umožnili logistickým spoločnostiam efektívnejšie riadiť svoje zásoby a analytické nástroje Big Data pomohli optimalizovať operácie dodávateľského reťazca a znížiť náklady. Mnohé spoločnosti začali zadávať svoje logistické operácie externým poskytovateľom logistických služieb (3PL). To im umožnilo sústrediť sa na svoje hlavné kompetencie a zároveň sa spoľahnúť na logistických expertov, ktorí zabezpečujú efektívne riadenie dodávateľského reťazca,“ vysvetľuje Martin Marek.  

Veľké spoločnosti, ako napríklad Amazon, začali zriaďovať aj prvé fulfillment centrá. Tieto obrovské, vysoko automatizované sklady zefektívnili spracovanie objednávok a skrátili čas medzi zadaním objednávky a prijatím zásielky. Pokročilé technológie, ako sú dopravné systémy, automatizované skladovacie a vyhľadávacie systémy (AS/RS) a optimalizované riadenie zásob, zohrali významnú úlohu pri zvyšovaní rýchlosti a presnosti logistiky v oblasti e-commerce. 

21. storočie: Last-mile delivery a nové technológie 

Po roku 2010 sa do popredia dostala logistika poslednej míle, teda posledný úsek cesty z distribučného centra k zákazníkovi. Spoločnosti hľadali inovatívne riešenia na zefektívnenie a zlacnenie dodávok a zároveň na dodanie tovaru v čo najkratšom čase. S príchodom technologických platforiem na objednávanie a doručovanie potravín, ako sú DoorDash alebo Uber Eats, vstúpili do hry pracovníci zdieľanej ekonomiky. To malo vplyv aj na e-shopy, ktorých zákazníci začali požadovať doručenie v ten istý alebo nasledujúci deň.  

Moderné logistické spoločnosti v súčasnosti využívajú pokročilé technológie a zber údajov v reálnom čase na optimalizáciu času doručenia, dopravy, spotreby paliva alebo využitia kuriérov. Firmám tak výrazne uľahčujú doručovanie tovaru a znižuúe negatívny vplyv na životné prostredie v mestách. Ak logistická spoločnosť dokáže správne naplánovať trasu, maximálne využiť vozidlo, ktoré sa po nej pohybuje, a vďaka dobrej komunikácii so zákazníkom doručiť všetky zásielky podľa plánu a bez meškania, môže sa logistika vykonávať udržateľne,“ dodáva Martin Marek.

Budúcnosť logistiky: Umelá inteligencia 

Technologické inovácie v oblasti automatizácie, umelej inteligencie a analýzy dát budú v budúcnosti logistiky zohrávať kľúčovú úlohu. Hlavnými cieľmi zavádzania umelej inteligencie sú zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov na dopravu s prihliadnutím na životné prostredie a komplikovanú dopravnú situáciu v meste.  

DODO je jedným z priekopníkov moderných technológií v logistike. Pre tieto účely sme vyvinuli vlastnú platformu GAIA. Tá analyzuje obrovské množstvo dát, na základe ktorých optimalizuje všetky procesy a maximalizuje kapacitu vozového parku. 

Nedávno sme spustili pilotnú prevádzku tzv. prediktoru objednávok. Táto technológia dokáže s pomocou AI predpovedať objednávky zákazníkov a tiež ich približnú cieľovú destináciu dva týždne vopred s presnosťou na konkrétne hodiny. Medzi ďalšie technologické inovácie patrí dynamické ocenenie služby doručenia, vďaka ktorému je možné dopyt optimálne rozložiť do celého dňa a zmierniť tak prevádzku v priebehu dopravných špičiek. 

Čoraz viac logistických spoločností využíva aj roboty a drony. Roboty sa používajú na automatizáciu úloh, ako je vyskladňovanie, balenie a expedícia v skladoch, zatiaľ čo zavedenie dronov môže ovplyvniť budúcnosť doručovania zásielok zákazníkom, alebo prepravu tovaru medzi skladmi a distribučnými centrami.